Zmiany przepisów od 01.11.2019 r.

Wszelkie transakcje wykazane w załączniku nr 15 ustawy o VAT (między innymi te, które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT), będą zobligowane do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności. Aby przepisy miały zastosowanie konieczne jest spełnienie wszystkich czterech warunków: obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019   roku, […]

Czytaj więcej...