Zakup samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną

Jeżeli tylko osoba niepełnosprawna kupuje samochód na podstawie umowy sprzedaży samochodu osobowego nie wystąpi u niej obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Warunek: posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia lub lekkiego w związku ze schorzeniami narządów ruchu.


biuropodatkowebalance.pl