Zakres usług

 • -Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych,
 • -Prowadzenie książki przychodowo rozchodowej,
 • usługi kadrowo-płacowe,
 • -Pomoc przy założeniu oraz rejestracji spółki w KRS,
 • -Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych wraz z ich wysyłką do KRS,
 • -Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • -Sporządzanie deklaracji do GUS,
 • -Doradztwo podatkowe,
 • -Pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • -Dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • -Sporządzanie wniosków o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców,
 • -Sporządzanie wniosków kredytowych/leasingowych do banku,
 • -Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi.