Wystawianie faktur w okresie zwolnienia lekarskiego

W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje tzw. „pracę zarobkową” w okresie gdy znajduje się on na zwolnieniu lekarskim nie przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Dopuszczalne jest jednak wykonywanie pewnych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku gdy niemożliwe jest jej zawieszenie.  Czynności te nie są jednoznacznie określone przez ustawodawcę, ale w niektórych orzeczeniach Sądu Najwyższego, wystawianie faktur zostało do nich zakwalifikowane.


biuropodatkowebalance.pl