VAT i split payment od kwietnia 2018

Podstawowym założeniem „split payment” jest mechanizm podzielnej płatności podatku od towarów i usług (VAT). Każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do posiadania dwóch rachunków bankowych. Na jeden rachunek nabywca będzie wpłacał wartość netto faktury, natomiast na drugi kwotę należnego podatku VAT. Dla przykładu w przypadku, gdy firma wystawia fakturę o wartości brutto 123 zł, a wartości netto 100 zł, zaś metodą płatności jest przelew, nabywca dokonuje dwa przelewy. Na jedno konto wpłaca 100 zł, natomiast na drugie przeznaczone do celów VAT 23 zł.

Na koncie bankowym, na które przedsiębiorca otrzymuje zapłatę należnego podatku VAT, środki pieniężne pomimo, że nadal w torii będą własnością przedsiębiorcy, zostaną częściowo zablokowane. Podatnik będzie miał możliwość wykorzystania ich do dokonania płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Pozostałe transakcje będą możliwe jedynie za zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

Split payment obowiązujący od 01.04.2018 r. będzie dobrowolny i tyczyć się będzie jedynie transakcji na rynku B2B tj. między przedsiębiorcami będącymi podatnikami VAT. Mimo to, każdemu  nabywcy posiadającemu rachunek bankowy do celów działalności gospodarczej zostanie założony drugi rachunek do celów VAT.  Przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć, iż ww. system może stać się obligatoryjny.

Głównymi korzyściami na jakie może liczyć płatnik, który skorzysta z metody split payment będą szybsze zwroty podatku VAT (do 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT) oraz ewentualna ochrona przed niektórymi sankcjami w razie wykrycia przez Urząd Skarbowy pewnych nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Każdy przedsiębiorca musi się jednak bardzo poważnie zastanowić, czy wybranie przez niego mechanizmu „split payment” nie spowoduje znacznego ograniczenia jego płynności finansowej.

Głównym celem ustawy jest uszczelnianie systemu płatności podatku VAT, który stanowi główny dochód państwa.

 

 

Źródła:

sip.lex.pl

http://ksiegowosc.infor.pl


biuropodatkowebalance.pl