Termin udzielenia zaległych urlopów dla pracowników

Do 30 września 2017 r. należy udzielić zaległego urlopu pracownikom, którzy nie wykorzystali go w roku poprzednim tzn. 2016. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym to uzyskał on do niego prawo.

W przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika w kolejnym roku staje się on urlopem zaległym, aż do 30 września. Jest to ostateczny termin, w którym to pracodawca ma bezwzględny obowiązek na udzielenie zaległego urlopu (za rok poprzedni). W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku grozi mu kara grzywny z przedziału od 1.000 do 30.000 zł.

Pracodawca ma prawo udzielić urlopu kończącego się po dniu 30 września. Jedynym warunkiem jest data jego rozpoczęcia.

źródło: sip.lex.pl


biuropodatkowebalance.pl