Rozliczenie kwartalne VAT w 2017

Wszystko na to wskazuje, że w 2017 roku z możliwości kwartalnego rozliczenia podatku VAT będą mogli skorzystać tylko „mali podatnicy”, a więc ci których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200.000 euro.

Z rozliczeń kwartalnych nie będą też mogły skorzystać nowo utworzone podmioty, które będą wykonywały czynności opodatkowane podatkiem VAT i zarejestrują się jako podatnicy VAT czynni.

 

Źródło informacji: Strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji


biuropodatkowebalance.pl