Kiedy odliczymy 100% VAT od paliwa w samochodzie osobowym ?

Aby odliczyć 100% podatku VAT od paliwa w samochodzie osobowym konieczne jest wykazanie, że dany samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Niezbędne jest zatem prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów oraz złożenie deklaracji VAT-26.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie spełni danych wymogów ma prawo do odliczenia wyłącznie 50% VAT, gdy samochód jest wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej jak i dla celów prywatnych.


biuropodatkowebalance.pl