Pełnomocnictwo ogólne

Z dniem 1 lipca 2016r podatnik ma prawo udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych, zatem pełnomocnikiem ogólnym nie musi być już doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat jak dotychczas. Pełnomocnictwo musi zawierać dane identyfikujące mocodawcę i dane identyfikujące pełnomocnika. Pełnomocnik ogólny będzie mógł działać przed różnymi organami podatkowymi i w zakresie różnego rodzaju podatków. Pełnomocnik ogólny może być ustanowiony kiedy jeszcze nie toczy się procedura podatkowa.

Należy pamiętać, że takie pełnomocnictwo jest ważne od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.


biuropodatkowebalance.pl