Obniżka podatku CIT dla małych firm

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie obniżona stawka podatku CIT dla małych firm z 19% do 15%. Warunkiem takiego obniżenia będzie osiągany przychód ze sprzedaży nieprzekraczający rocznie 1,2 mln euro (wraz z należnym podatkiem VAT). Ww. zmiana jest skutkiem podpisania przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.


biuropodatkowebalance.pl