Nowy sposób płatności składek ZUS od 1.01.2018 r.

Jak dotąd przedsiębiorcy zmuszeni byli do płatności składek ZUS w formie przelewów na trzy lub cztery różne konta. Od początku roku wszystkie składki będą płatne na jedno konto.

Do 31 grudnia 2017 roku wszyscy płatnicy powinni otrzymać indywidualny rachunek, na który należy dokonywać wpłat. W przypadku nie otrzymania takiej informacji należy zgłosić się do dowolnej placówki ZUS w celu otrzymania numeru rachunku składkowego.

W przelewach nie będzie konieczności podawania informacji dodatkowych m.in.: NIP, REGON, PESEL.

W przypadku posiadania zaległości w płatnościach składek, przelane środki zostaną przeznaczone na pokrycie najstarszych zaległości.

List z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z numerem składkowym należy bardzo starannie przechowywać !


biuropodatkowebalance.pl