Karne odsetki za nieterminową dostawę, a koszt podatkowe oraz przychód

        Kary wynikające z niedotrzymania terminu mogą zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodu. Należy je uwzględnić w dacie dokumentu źródłowego tzn. noty obciążeniowej. Kara ta stanowi formę kosztów pośrednich niezwiązanych bezpośrednio z uzyskaniem przychodu z dokonanej dostawy. Aby karne odsetki mogły być zaliczone jako koszt uzyskania przychodu nie mogą wynikać z nieracjonalności i pozbawionego należytej staranności działania podatnika. Tzn. kary te muszą wynikać z okoliczności niezależnych od niego, być związane z kosztami uzyskania przychodu, przy założeniu ,że podatnik działa z należytą starannością.       W przypadku przychodów, należy je uwzględnić z datą ich faktycznego wpływu. Warto zaznaczyć, że jeżeli usługa wykonywana jest przez przewoźnika, a nie bezpośrednio przez osobę sprzedającą dany towar, opóźnienie stanowi wadę usługi. W takim przypadku usługa nie będzie zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu.

źródło: https://sip.lex.pl


biuropodatkowebalance.pl