Czy samochód małżonka jest kosztem uzyskania przychodu ?

 

Jednoosobowy przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie małżonka posiadającego swój własny samochód, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z użytkowaniem tego samochodu- interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25.08.16 r.


biuropodatkowebalance.pl