Czy można wręczyć klientowi restauracji rachunek lub paragon kelnerski zamiast paragonu fiskalnego?

Ministerstwo Rozwoju i Finansów ostrzega, że rachunek lub paragon kelnerski nie może być wręczony zamiast paragon fiskalnego.

Obowiązkiem kelnera nie jest jedynie zaewidencjonowanie na kasie dokonanej sprzedaży, ale również wydrukowanie paragonu i wręczenie go klientowi , nawet jeżeli nie wyrazi on takiego życzenia. Oznacza to, że w przypadku restauracji kelner ma bezwzględny obowiązek przynieść paragon do stolika, przy którym siedzi klient.

Rachunek oraz paragon kelnerski mogą mieć zastosowanie jedynie w przypadku rozliczeń na linii pracodawca-pracownik.

W polskich restauracjach bardzo popularna jest praktyka, w której to zamiast paragonów wydaję się klientowi rachunki oraz paragony kelnerskie. Grozi to mandatem karnym do wysokości 4000 zł, który może dotknąć zarówno pracodawcę jak i kelnera odpowiedzialnego za ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Często kelnerzy są zmuszani przez pracodawcę do nie rejestrowania sprzedaży na kasie, a jedynie wypisywania (często odręcznego) rachunku. Z prawnego punktu widzenia tak działająca firma należy do tzw. „szarej strefy”.

Źródło:

https://sip.lex.pl


biuropodatkowebalance.pl