Czy karnety sportowe dla pracowników firma może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu ?

Wg. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z czerwca 2017 roku, przedsiębiorstwo ma prawo uznać jako koszty uzyskania przychodu karnety na wszelkiego rodzaju zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Zajęcia sportowe wpływają w znaczący sposób na integracje pracowników, atmosferę w pracy oraz wydajność. Dzięki temu mogą w efektywniejszy sposób wykonywać swoją pracę. Jak wiadomo efektywność ich pracy w znaczący sposób wpływa na osiągany przez firmę przychód.

Jeżeli firma tylko w części dofinansowuje karnety dla pracowników jako koszt uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie poniesioną przez siebie część kosztów.


biuropodatkowebalance.pl