Czy dekoracje świąteczne w biurze można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu ?

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 02.04.2014 r.,nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ), koszty poniesione na świąteczny wystrój biura np. choinka, bombki można uznać za koszt uzyskania przychodu. Oznacza to, że ww. koszty nie są uznawane za koszty reprezentacji, które w żadnym wypadku nie mogą być zaewidencjonowane jako koszty uzyskania przychodu, lecz za koszty związane z wystrojem biura.

Należy pamiętać, że wydatki te nie mogą przekraczać „zwyczajowo przyjętych norm” tj. muszą być adekwatne do rodzaju działalności, nie być zbyt wystawne, drogie oraz znajdować się w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są klienci.

Podsumowując, firma ma prawo uznać tego rodzaju koszty za koszty uzyskania przychodu, natomiast zawsze w tego typu sytuacjach należy zachować „zdrowy rozsądek”, aby urząd skarbowy ich nie zakwestionował. Warto również dodać, że interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej jest jedynie opinią i nie należy jej traktować jako równorzędnej z przepisami prawa.

 

Źródło:

www.podatki.abc.com.pl


biuropodatkowebalance.pl